Nu te zien in Museum het Hannemahuis

Code Rood

Naast de vaste collectie over de Harlinger geschiedenis en kunst biedt het Hannemahuis jaarrond een uitgebreid lezingenprogramma en wisselende tentoonstellingen. Inhoudelijk variëren die van historische thema's tot hedendaagse beeldende kunst. Lees hieronder wat de komende maanden op het programma staat.

Onder de titel 'Code Rood' exposeren twaalf leden van kunstenaarssociëteit Zilt uit Harlingen. Het werk is even divers als de makers. Schilderijen, beelden in chamotte klei, speksteen, of lood, werken van textiel of vogelveren. 

Een bont en gevarieerd geheel. De kunstenaars zijn: Jet Twijnstra, Tanja van Abbema, Yolan Brandjes, Herman van der Made, Jozef Heesters, Tonnie Haarsma, Joost Witte, Astrid van Straaten, Marian Kort, Lilanne Wouters Esther Wermers en Ineke Ekkers.