6 November - 19 March 2023

'Kaneli & Smit 15 jaar'

Overzichtstentoonstelling

'Kaneli & Smit 15 jaar'

'Kaneli & Smit 15 jaar'

Overzichtstentoonstelling

"In Harlingen is de zee je referentiekader, de zee die beweegt op het getij, aangetrokken en voortgeduwd door de maan. Irem Kaneli (Istanbul, 1970) en Stijn Smit (Schingen, 1976) wonen en werken in Harlingen. Ze verstaan zich in hun werk met eb en vloed en zwaartekracht, en bieden daarmee de kunst een natuurlijk en wetenschappelijk perspectief.

Vanaf 2007 vormen ze het kunstenaarsduo Kaneli & Smit en hanteren ze een werkwijze als twee-eenheid. Ze gaan met elkaar om zoals vogels met elkaar kunnen vliegen in een zwerm, alleen zijn ze een zwerm van slechts twee vogels. Ze handelen met de materie en verstaan zich met natuurlijke processen. Omdat ze met tijdsverloop werken zou je hun werk Slow Art kan noemen. 

Harlingen- In het Gemeentemuseum het Hannemahuis is van 6 november 2022 tot en met 19 maart 2023 de overzichtstentoonstelling ‘Kaneli & Smit 15 jaar’ te zien.

BECOME - Alles is voortdurend 'in wording'.

Hun fascinatie voor het landschap is verbonden met de materie waarvan het gemaakt is én hoe het ontstaan is. In de expositie hangen 14 intrigerende werken in verschillende technieken. De relatie met het landschap is overal voelbaar.

Zoals de klei en zee in de ziel van Nederland schuilt en vooral duidelijk aanwezig in het Noord-Nederlandse kustgebied, zo is hun schilders materie de klei /aarde / onze bodem en de zee. Door met deze oermaterie te werken leggen ze vanzelf een relatie tussen mens, natuur, cultuur, bodem, oorsprong en geschiedenis. Het schilderij is het landschap, zo wordt een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap gecreëerd.

Natuurkrachten observeren, documenteren en van daaruit initiëren, in samenwerking met de natuur anticiperen op het onverwachte om coïncidentie toe te laten en te vangen op hun werken, is de essentie van hun werk. Ze creëren kunstwerken die een dieper inzicht geven in het ontstaan van landschappen en bijdragen om beter te kijken, om meer te genieten van je omgeving.

EB & VLOED SCHILDERIJEN  / EBB & FLOW PAINTINGS

De doorlopende serie schilderijen “Ebb & Flow Paintings” ontstaat in het getijdengebied, waar de schilderijen voor een periode blootgesteld worden aan de wisselde zeewaterhoogtes onder de invloed van eb en vloed.

Onderzoek naar getijdenbeweging van de Noord- en Waddenzee langs de kust van Nederland is in wezen een onderzoek naar ons allemaal verbindende zee, land en getijdengebied waar de grenzen vervagen onder de universele natuurwetten. Maar toch elke locatie heeft zijn vingerafdruk. Het schilderij wordt dan niet alleen het intensief samenwerken van 2 mensen geboren in 2 verschillende culturen maar ook een samenspel van getijden en andere natuurkrachten.

Starting in the middle of nowhere, as most journeys, a place with horizon in all directions, as the wide open sea, which with anticipation becomes 'now here'. Two artists let eventuate and indistinguishably so, unite, melt together and become Kaneli & Smit.

Het is een overgave om met natuur samen te werken, als een onderdeel van natuur wat de mens is.


onderanderetezien

Become, Kaneli & Smit, 2009, afm. H. 180 cm x br. 270 cm

Become, Kaneli & Smit, 2009, afm. H. 180 cm x br. 270 cm