Privacystatement

Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Maar misschien wilt u meer weten over hoe we omgaan met uw gegevens. Of misschien bent u het ergens niet mee eens. Museum het Hannemahuis is een gemeentelijke organisatie en volgt de richtlijnen van de gemeente Harlingen. Hier wordt beschreven welke rechten u hebt.


Museum het Hannemahuis streeft naar optimale dienstverlening bij uw bezoek aan onze website. In bepaalde gevallen wordt u gevraagd om uw gegevens te verstrekken. Dat kan zijn indien u toegangsbewijzen wenst aan te schaffen of indien u Vriend wenst te worden van Museum het Hannemahuis verwerkt deze gegevens en neemt daarbij uw privacy serieus.

Uw gegevens worden met zo optimaal mogelijke zorg behandeld. Museum het Hannemahuis houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige wetgeving stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Het wettelijk kader betreft in dit geval de A.V.G: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verwerkt Museum het Hannemahuis
Alle gegevens die nodig zijn voor de hierboven gemelde verwerkingsdoelen worden aan u gevraagd bij uw bezoek aan onze website indien u toegangsbewijzen wenst te bestellen of vriend van Museum het Hannemahuis wenst te worden. Het betreft in beide gevallen volledige naam- en adresinformatie, e-mailadres, telefoonnummer en informatie die een financiële afwikkeling van een mogelijke transactie mogelijk moeten maken. Wij bewaren deze gegevens totdat u de wens uit dat deze gegevens niet meer door Museum het Hannemahuis mogen worden bewaard.

Informatie over en inzage in gegevens


Indien u vragen, op- en aanmerkingen of klachten heeft over het gebruik van de van u ontvangen persoonsgegevens, kunt u zich daarmee richten tot de afdeling Communicatie & Marketing via het e-mailadres: info@hannemahuis.nl U kunt daarbij aangeven indien u geen nieuwsbrieven, programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie meer wenst te ontvangen. Ook kunt u via uw melding aangeven dat u inzage in uw gegevens wenst en eventueel kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens uit onze data.

Verwerkersovereenkomst

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:

  • Matomo; geanonimiseerde bezoekersstatistitieken
  • Google; Voor het tonen van videobestanden vanaf Youtube.com

Hannemahuis

Centrum voor Harlinger cultuur en historie

Meer info
Hannemahuis