24 March - 23 June 2024

Kleurrijke Keuze

Jan Sluijters, Kees van Dongen, Piet Mondriaan e.a.

Kleurrijke Keuze

Kleurrijke Keuze

Jan Sluijters, Kees van Dongen, Piet Mondriaan e.a.

De tentoonstelling 'Kleurrijke keuze' is een selectie uit een particuliere verzameling schilderijen waarbij kleur een belangrijke rol speelt. Op de expositie zijn onder meer werken te zien van Jan Sluijters, Kees van Dongen, Piet Mondriaan, Leo van Gestel en Raoul Hynckes. Ook de Friese kunstenaars Hobbe Smith en Simon Kamminga zijn vertegenwoordigd.

De tentoonstelling loopt van 24 maart tot en met 23 juni 2024.

Gemeentemuseum het Hannemahuis prijst zich zeer gelukkig dat een belangrijke, particuliere verzamelaar bereid is gevonden een gedeelte van zijn collectie tijdelijk aan ons uit te lenen. Zonder uitzondering zijn de schilderijen gemaakt in de eerste helft van de twintigste eeuw, voornamelijk door Nederlandse, maar ook door Belgische kunstenaars.

Bij de selectie van de schilderijen voor de tentoonstelling is geprobeerd recht te doen aan de opbouw van de verzameling. Aan de hand van een paar categorieën, vrouwen, stillevens, zee en landschappen, laat het museum een dwarsdoorsnede van de collectie zien.

De rode draad

Kleur speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de keuze van de verzamelaar, vandaar ook de titel van de expositie: 'Kleurrijke keuze'. Als we kijken naar de ontwikkeling van de schilderkunst in de eerste decennia van de twintigste eeuw, dan verandert de manier waarop schilders kleur toepassen voorgoed. Het veranderende kleurenpalet past ook binnen de ontwikkelingen van een figuratieve naar een meer abstracte kunst. De kleuren zijn niet langer aan de werkelijkheid ontleend, maar staan helemaal los van de traditionele weergave van de werkelijkheid en kunnen vrijer worden toegepast.

We zouden de collectioneur en zijn keuze echter tekort doen wanneer we alleen kleur als selectiecriterium zouden aanvoeren. Met een goed gevoel voor kwaliteit en oog voor bekende en minder bekende meesters, is in de afgelopen decennia met zorg een verzameling van formaat bijeengebracht.

'Kleurrijk is fantastisch!' - Gastenboek, 4 april 2024

'Wat een prachtig museum. Een pareltje. De tentoonstelling "Kleurrijke keuze" is schitterend. Dank aan de eigenaar van deze werken dat wij daarvan konden genieten. Het was de reis naar Harlingen meer dan waard.' - Gastenboek, 23 april 2024


onderanderetezien

Kees van Dongen, 'Les glaneuses' ('De arenleessters')

Kees van Dongen, 'Les glaneuses' ('De arenleessters')

Frans Hogerwaard, 'Theepartij onder bruine beuk'

Frans Hogerwaard, 'Theepartij onder bruine beuk'

Kees van Dongen, 'Femme à la rose'

Kees van Dongen, 'Femme à la rose'