Steun het museum

Word Vriend van het Hannemahuis

Wilt u de activiteiten van het museum ondersteunen? Word dan lid van de Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis. De Vrienden geven bijvoorbeeld financiële ondersteuning bij nieuwe aankopen, het uitgeven van catalogi of het restaureren van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast maken de Vrienden belangrijke exposities mee mogelijk.

Als Vriend:

  • steunt u uiteenlopende activiteiten van het Hannemahuis
  • hebben u en uw gezinsleden gratis toegang tot het museum
  • hebt u gratis toegang tot lezingen en andere activiteiten die de Vereniging organiseert
  • ontvangt u de digitale Nieuwsbrief van het Hannemahuis
  • bent u welkom tijdens openingen van grote tentoonstellingen in het Hannemahuis

Het lidmaatschap bedraagt € 20 per jaar, al is een hoger bedrag altijd welkom. U kunt zich aanmelden in het Hannemahuis of via info@vriendenhannemahuis.nl

 Er bestaat ook de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap. Neem voor informatie hierover contact op via info@vriendenhannemahuis.nl

Voordelig steunen

De Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis is een Algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Door deze ANBI-status kun u als donateur bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de Stichting betekent dit dat géén belasting verschuldigd is bij schenking of nalatenschap.

Het meerjarenbeleid 2018-2023 van de Vrienden is neergelegd in dit document.
Het laatstverschenen jaarverslag van de vereniging vindt u hier, de meest recente jaarrekening hier.
De privacy van gegevens borgen wij via deze afspraken.

Jaarvergadering Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis:
Woensdag 6 maart 2024, aanvang 20:00 uur
Gehoorzaal Hannemahuis.

Aardewerk plaat voorstellende een theevisite in 1780 in Harlingen gemaakt, vermoedelijk door Jan Eelkes. De plaat werd aangekocht dankzij de Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis

Aardewerk plaat voorstellende een theevisite in 1780 in Harlingen gemaakt, vermoedelijk door Jan Eelkes. De plaat werd aangekocht dankzij de Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis

Gemeentemuseum Het Hannemahuis

Centrum voor Harlinger cultuur en historie

Meer info
Gemeentemuseum Het Hannemahuis