19 jul. - 27 okt. 2024

WORDT VERWACHT: Harlingen, stad en land

De vorming van het landschap vanaf de oertijd tot nu

Over de geschiedenis van de stad Harlingen is inmiddels al veel geschreven, maar over het landschap in en om Harlingen is veel minder bekend. Eigenlijk best gek, omdat de stad in een bijzonder en uniek kwelderlandschap langs de Waddenzee ligt. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen voor het opstellen van een landschapsbiografie, die de leidraad vormde voor deze expositie.

Harlingen, stad en land is een reis door de tijd die de vorming van ons landschap toont vanaf het pleistoceen – dat een periode beslaat van circa 2,6 miljoen jaar tot ongeveer 11.700 jaar geleden – tot aan onze moderne tijd. Aan de hand van onder meer bodemvondsten als mammoettanden, unieke kostbaarheden, maar ook plantenresten brengen we het verloren landschap tot leven. De eerste bewoning vond plaats toen men uitvond hoe men zich tegen het water kon wapenen. Nieuwe luchtfoto’s en historische kaarten leveren nieuwe inzichten. Ook markante Harlinger figuren die een bepalende rol in de ontwikkeling van het landschap hebben gespeeld brengen we onder de aandacht.

Landschapsvorming vanaf de oertijd tot nu. En hoe ziet ons landschap er over duizend jaar uit? Harlingen, stad en land is een afwisselende en verrassende tentoonstelling over aardse zaken.

Inclusief een educatief programma, wandelingen en fietsroutes.

Limonium vulgare (lamsoor)

Limonium vulgare (lamsoor)