Wat is er nog meer?

Verrassende zaken

Naast de speciaal genoemde delen van de verzameling, besteedt het museum ook aandacht aan de ontwikkeling van de stad. Dit gebeurt zowel digitaal als met fraaie geschilderde stadsgezichten en stadsplattegronden die een goed beeld geven van Harlingen in het verleden. 

De voorkamer bevat een behangselschildering gemaakt door A.J. Oostendorp die rond 1800 hiermee de wanden bekleedde van het huis van een zeehandelaar.

Een heel bijzonder miniatuurhuis, schaal 1:4, toont het interieur van huizen rond de Zuiderzee tussen 1650-1900. Een publiekslieveling waarin je altijd weer iets nieuws ontdekt.

Achter het museum ligt een prachtige binnentuin met daarin de mooiste boom van Harlingen: een rode beuk. In het voorjaar bloeit de stinsenflora, een waaier aan planten die rond de landhuizen in Friesland voorkomen. In de zomermaanden staan er beelden van hedendaagse kunstenaars.

Onder andere te zien

Achter het museum ligt een prachtige binnentuin, waar in het voorjaar stinsenflora te zien is.

Achter het museum ligt een prachtige binnentuin, waar in het voorjaar stinsenflora te zien is.

Rond 1614 maakte de Harlinger Jacob Lous deze gedetailleerde plattegrond van Harlingen.

Rond 1614 maakte de Harlinger Jacob Lous deze gedetailleerde plattegrond van Harlingen.

Daan Hensens maakte tussen 1990 en 2011 een prachtig miniatuurhuis gebaseerd op de Zuiderzeecultuur.

Daan Hensens maakte tussen 1990 en 2011 een prachtig miniatuurhuis gebaseerd op de Zuiderzeecultuur.

In 1813 schilderde Nicolaas Baur de Franekerpoort en een deel van het Bolwerk. Op de voorgrond naakte zwemmers die op boomstammen klimmen.

In 1813 schilderde Nicolaas Baur de Franekerpoort en een deel van het Bolwerk. Op de voorgrond naakte zwemmers die op boomstammen klimmen.

Gemeentemuseum Het Hannemahuis

Centrum voor Harlinger cultuur en historie

Meer info
Gemeentemuseum Het Hannemahuis