Gemeentearchief Harlingen

Speuren in het verleden

Het Harlinger Gemeentearchief bevat een schat aan informatie over leven en werken in de Friese havenstad in de afgelopen 500 jaar. Denk aan archieven van het stadsbestuur, gemeentelijke instellingen, gildes, bedrijven en scholen. Wilt u onderzoek doen, maak dan een afspraak met mw. Jeannette Ttigchelaar (beheerder) via j.tigchelaar2@harlingen.nl of 0517-413658.

Toegang op de archieven: inventarissen

De inventaris van de gemeentelijke archieven tot 1926 raadpleegt u via www.friesarchiefnet.nl. In 2012 is een gedrukte inventaris voltooid van de Harlinger archieven 1937-1985. Het merendeel van deze laatste archieven is openbaar en in de archiefbewaarplaats van het Hannemahuis in te zien.

Zelf archiefonderzoek doen

Naast de archiefbewaarplaats is een kleine studieruimte voor bezoekers. Maak van tevoren een afspraak, ook wanneer u bouwtekeningen van 1900-1935 wilt inzien. Voor bouwtekeningen vanaf 1935 en de archieven vanaf 1985 kunt u terecht bij mw. Evelien van Mulken-Knop, e.vanmulken@harlingen.nl of 0517-492237.

Op zoek naar uw voorouders

Oriënteer u grondig, wanneer u met stamboomonderzoek wilt beginnen. Er zijn cursussen, bijvoorbeeld bij Tresoar in Leeuwarden. Of gebruik de 'Gids voor Genealogisch en Biografisch onderzoek in Friesland' of de handzame 'Internetgids Stamboomonderzoek' (Koos Boertjens, 2000).

Internet biedt een schat aan informatie. Op www.allefriezen.nl bijvoorbeeld vindt u gegevens uit de Bevolkingsregisters Harlingen 1850-1920, de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken en de gegevens uit Geboorte-, Huwelijks- en Overlijdensakten vanaf 1811. En op www.kleinekerkstraat.nl staan honderdduizenden gegevens over Harlingen en Harlingers in de 17-19de eeuw (o.a. bij 'Bewoners'). 

De archieven bieden nog veel meer informatie. Zo kunt u napluizen hoe u aan uw achternaam bent gekomen of welke beroepen uw voorouders hadden. Ook kunt u in de Bevolkingsregisters informatie vinden waarnaartoe zij in de loop der jaren zijn verhuisd, hoeveel zij verdienden of van welke kerk zij lid waren.

Op zoek naar de geschiedenis van onroerend goed

In de 'Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van onroerend goed in Friesland' beschrijft Tresoar hoe je stapsgewijs onderzoek doet naar de eigendoms-, bewonings- en bouwgeschiedenis van panden en het gebruik van gebouwen en landerijen. Tresoar organiseert ook cursussen over dit onderwerp.

Veel informatie over Harlinger huizen vindt u op www.kleinekerkstraat.nl (o.a. bij 'Zoek je huis'). De informatie wordt regelmatig aangevuld dankzij vrijwilligers van het Gemeentearchief Harlingen en de vereniging Oud Harlingen. Zij ontsluiten verkoopinformatie van panden uit de Proclamatieakten 1597-1811 van het Nedergerecht Harlingen. Hetzelfde gebeurt met Boedelinventarissen uit de 17de en 18de eeuw. Zulke inventarissen geven een prachtig beeld van de materiële cultuur in Harlingen. Ze werden opgesteld als iemand was overleden.

Verder is in het Gemeentearchief Harlingen mogelijk een bouwtekening bewaard gebleven van het huis dat u zoekt, zodat u weet wanneer het gebouwd is en wie de architect is. Ook worden in het Gemeentearchief de kadastrale leggers Harlingen vanaf 1832 bewaard (de kadastrale kaarten zijn helaas niet meer aanwezig).

In de stellingen van de archiefbewaarplaats zijn de archiefstukken tot 1985 veilig opgeborgen.

In de stellingen van de archiefbewaarplaats zijn de archiefstukken tot 1985 veilig opgeborgen.

Oorkonde uit 1663 van de Staten van Friesland op perkament en voorzien van een zegel.

Oorkonde uit 1663 van de Staten van Friesland op perkament en voorzien van een zegel.

Gemeentemuseum Het Hannemahuis

Centrum voor Harlinger cultuur en historie

Meer info
Gemeentemuseum Het Hannemahuis