Schrijver Vestdijk

Tweehonderd boeken

Simon Vestdijk publiceerde een enorme stroom verhalen, romans, (muziek)essays, gedichten en brieven. Voor de eerste drukken van al zijn boeken en de relatie met zijn geboortestad ruimde het Hannemahuis een aparte kamer in. 

Sporen van het leven van Simon Vestdijk (Harlingen 1898-Utrecht 1971) zijn her en der te vinden in ‘Lahringen’, zoals de schrijver Harlingen in zijn boeken noemde. Recht tegenover het museum bijvoorbeeld staat het geboortehuis van de romanschrijver, dichter, essayist, vertaler, muziekcriticus en arts. Een steenworp oostelijker staat zijn alter ego Anton Wachter in brons gegoten, met een boekentas onder de arm. De Vestdijkkamer in het museum omvat alle boeken die van Vestdijk zijn uitgegeven en hij leest er u persoonlijk een gedicht over Harlingen voor: ‘Stad aan de Wadden’. Ook geven oude foto’s, gecombineerd met citaten uit zijn boeken over Harlingen, een tijdsbeeld van de stad waarin de schrijver woonde. 

Wie het allemaal ook met eigen ogen wil zien kan gebruik maken van de literaire wandelroute-app 'Vestdijk in Harlingen'. Die voert langs zestien plekken in de stad die in het leven van Simon én Anton een belangrijke rol speelden. 


Onder andere te zien

Foto van de schrijver Simon Vestdijk ( Harlingen 19898-Utrecht 1971)

Foto van de schrijver Simon Vestdijk ( Harlingen 19898-Utrecht 1971)

Twee boeken uit de autobiografische Anton Wachter cyclus geschreven door Simon Vestdijk.

Twee boeken uit de autobiografische Anton Wachter cyclus geschreven door Simon Vestdijk.

Bronzen beeld van Anton Wachter, het alter ego van Simon Vestdijk in zijn middelbare schooltijd. Het beeld staat in de Voorstraat in Harlingen en is gemaakt door Suze Boschma-Berkhout ( 1922-1997)

Bronzen beeld van Anton Wachter, het alter ego van Simon Vestdijk in zijn middelbare schooltijd. Het beeld staat in de Voorstraat in Harlingen en is gemaakt door Suze Boschma-Berkhout ( 1922-1997)

Hannemahuis

Centrum voor Harlinger cultuur en historie

Meer info
Hannemahuis