Weiterlesen
In 1823 was er een heel strenge winter. P. Dijkstra maakte een gouache waarop het levendige tafereel op het ijs is afgebeeld.

Hannemahuis

Hannemahuis – Zentrum für Kultur und Geschichte Harlingens

Weiterlesen
Hannemahuis